2012

Ebben az évben készült rendezvényeinkről

Szabadszállás a kiskunsági térséghez tartozik. A Helytörténeti Gyűjtemény anyagaiban megnéztük a város híres szülötteinek helyi kötődésű emléktárgyait, láttuk Petőfi és szülei múltjának egy darabkáját, a korabeli használati tárgyakat, a megélhetést szolgáló állattartás- és mezőgazdaság során használt eszközöket. A Csintova tanya „Dörmögő Háza” József Attila nagyapjának, Pőcze Imrének egykori csőszháza volt. 

József Attila: Dörmögő
Avas szalonnán élt, mint az idő.
Telt-múlt naponta, sárgán görbülő:
szalmát számolt, vagy nézte az eget,
a csillagokban szíve zizegett.

Tudta, nagy nap kél a hegyek mögött.
Hosszan pipált és lassan köpködött.
Ha förgeteg csapkodta, ballagott –
zúgó vízárnál ült és hallgatott.

Hát így. És most e gyűlő hajnalon
odatopog egy bokor hajadon s
dönög, donog. Hát elbosszankodott s
markos bajszába mormolt, mormogott….

Szabadszállás0001
Szabadszállás0002
Szabadszállás0003
Szabadszállás0004
Szabadszállás0005
Szabadszállás0006
Szabadszállás0007
Szabadszállás0008